Fyra F

Fonder och investeringar för företag

Du som företagare, privatperson kan välja att göra vad du vill med dina pengar. Det är upp till dig om du vill spendera, spara eller investera pengarna i något. Investeringar kan göras inom vad som helst. Hur framgångsrika dina investeringar beror på två saker: Hur påläst du är och hur mycket tur du har. Du väljer själv ifall du vill lämna din framgång åt slumpen eller ta den i egna händer… Eller så hjälper kapitalförvaltare dig.

Kapitalförvaltare hjälper dig investera dina egna pengar. Här på Acta listar vi ”Fyra F” dvs fyra stycken sätt hur du kan investera dina pengar som privatperson eller företagare.

Fonder är en klar favorit när det kommer till kapitalinvesteringar. Du kan välja att köpa fonder själv eller handla via olika typer av förvaltare. Det finns olika typer av fonder och massvis av saker att tänka på när du köper fonder.

  • Aktiefonder är fonder där största delen av förvaltningskapitalet placeras i enskilda aktier. Dessa kan vara väldigt volatila men avkastningen är bra över tid.
  • Hedgefonder är fonder som som kan investera i aktier, obligationer, råvaror, valuta etc. Risken och avkastningen varierar men hedgefonder känneteckas av variationen av marknader.
  • Obligationsfonder har generellt sätt bättre avkastning över tid än räntefonder och har lägre risk än aktiefonder. Här sparar man långsiktigt.
  • Räntefonder har låg risk och är volatila och passar dig som sparar kortsiktigt och vill ha enkel och snabb tillgång till ditt sparkapital.

Fastigheter har under århundraden gett god avkastning och är ett bra sätt att investera långsiktigt (minst 5 år). Risken är rätt hög eftersom att denna typ av investering kräver ganska mycket pengar på borden men riskspridningen är bra.

Förnyelsebar energi är ett av dagens mest omtalade teman och är ett måste ifall människor såsom djur och natur ska kunna leva som vi alltid gjort. Detta område expanderar starkt och ger bra avkastning ifall man hittar rätt såklart.

Företagsobligationer är ett räntebärande skuldebrev som är ett bevis på att man lånar ut pengar till stora företag. Risken är medelstor och tishorisonten sträcker sig mellan 3-6 år. Avkastningen är generellt sätt god men har att göra med olika konjunkturnivåer.